Select Page

Pomladne reke iz gora oživljajo ideje, ki kot cvetlični popki brstijo in se s pomočjo ustvarjalnega mišljenja razcvetajo v pisane kreacije besedne umetnosti.

Na treh delavnicah ustvarjalnega mišljenja smo s pomočjo različnih tehnik kreativnega pisanja ob mentorstvu Ane Žunič in Hane Bujanović Kokot v poezijo ali prozo preoblikovali svoje izvirne ideje.
Na prvi delavnici smo s pomočjo tehnike možganskega viharjenja razmišljali in diskutirali o medsebojni povezanosti narave, ženske in jezika. Ali jezik odraža ali vrši obstoječo ideologijo? Kako presegati dualizme kultura – narava, moško – žensko, človek – žival? Na drugi smo se osredotočili na kreativno pisanje, ustvarjali smo s pomočjo ilustracij in glasbe, na tretji delavnici pa smopisali poezijo na temo naravovarstva in naravoverstva.
Najboljše pesmi smo po veliki čistilni akciji 30. marca razobesili v kanjona Kokre in Save.

foto: Črt Štrubelj